Punt d’interpretació del Romànic

Amb l’objectiu d’implementar els continguts explicatius del romànic del Pallars Sobirà volem implementar un nou espai al Centre de Documentació dels Pirineus de Son. En aquest espai iniciem una primera fase amb la creació d’un punt d'informació interactiu que vertebri adequadament el discurs relacionat amb l'arquitectura, escultura, pintura mural, pintura sobre taula i simbologia del romànic del nostre territori.

Donar a conèixer als nostres visitants aquests continguts contribuirà a dinamitzar l'espai del centre  i alhora la creació d'un punt d'interpretació del romànic fins ara inexistent al Pallars Sobirà.

 

Concepte i continguts

El punt d'Informació es basa en un sistema  de navegació interactiva per ordinador amb suport de pantalla tàctil adient per a diversos grups de visitants, inclosos grups de persones amb discapacitats . El sistema interactiu per ordinador (llibre electrònic) permet al visitant aprofundir en la informació en la mida dels interessos de les persones o col·lectius.

Els continguts de les pantalles de navegació interactiva corresponen a quatre eixos vertebradors:

Metodologia d’exposició

Els continguts s’exposaran amb la base d'un sistema de pantalles interactives on s’integren els continguts que inclouen textos, fotografies i gràfics.

La representació virtual interactiva suposa un nou enfocament en  la didàctica de les presentacions. Mitjançant un sistema informatitzat de navegació interactiu disposem d’un catàleg digital de cadascun dels elements que composen tots els fragments dels continguts. El disseny de la representació virtual interactiva es composa d’un conjunt de “menús” de navegació elaborats segons un guió tècnic corresponent al conjunt dels continguts representats.

Entre els principals avantatges del sistema destaquem la possibilitat de modificacions i/o ampliacions posteriors dels continguts. A més el sistema tàctil agilita i facilita extraordinàriament la consulta, adaptada als diversos col·lectius de visitants.

Disseny i creació d’un espai de Romànic

Hem dissenyat i crearem un espai específic en la primera planta de l’edifici del CEDPIR (accessible a persones amb mobilitat reduïda):