Pintura mural. Pintura sobre taula

DVD INTERACTIU

 

Representació virtual interactiva

La representació virtual interactiva del fons romànic del Pallars Sobirà conservat als diferents museus d’arreu suposa un nou enfocament en  la didàctica de les representacions. Mitjançant un sistema de navegació interactiu disposem d’un catàleg digital de cadascun dels elements que composen tots els fragments del patrimoni romànic conservats (pintura mural, pintura sobre taula i talles), amb la corresponent referència textual  i l’ajut imprescindible del més complet arxiu fotogràfic realitzat in situ a cadascun dels museus. Més d’un miler d’imatges per a la representació interactiva del patrimoni romànic del Pallars Sobirà.

 

Què permet?

La representació virtual interactiva permet l’estudi dels fragments des del Centre d’Interpretació del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i/o l’ús de les presentacions com a factor de difusió turística.

Disseny

El disseny de la representació virtual interactiva es composa d’un conjunt de “menús” de navegació elaborats segons un guió tècnic corresponent al conjunt del patrimoni representat, a cadascun dels fragments i a tots els elements detallats segons la bibliografia de referència. A més, també cal emprar un sistema de mapatge adequat a les localitzacions originals del patrimoni.