Estris

Estris. Recull documental per a la memòria

PROJECTE D'IMPLENTACIÓ INTERACTIVA EN FASE DE CONSTRUCCIÓ

La representació virtual interactiva suposa un nou enfocament en la didàctica de les representacions. Mitjançant un sistema informatitzat de navegació interactiu disposem d’un catàleg digital de cadascun dels elements que composen tots els fragments del patrimoni. El disseny de la representació virtual interactiva es composa d’un conjunt de “menús” de navegació elaborats segons un guió tècnic corresponent al conjunt del patrimoni representat, a cadascun dels fragments i a tots els elements detallats segons la bibliografia de referència.

 

Espai interactiu d’estris; el fil de la memòria

Objectiu específic

Proporcionar els elements didàctics elaborats a partir d’imatges i descripcions originals, de veu dels propis pagesos de muntanya, que possibilitin una aproximació al coneixement del món rural del Pirineu.

Continguts

Més de 500 registres d’estris fotografiats amb text descriptiu i veu original de padrins i padrines coneixedors de la tradició on es detalla el seu ús i cóm s’articula l’objecte amb determinats fets i costums.

Estris de la casa: Cuina, menjador, habitacions, celler, rebost.

Estris del camp: Tragí, per fer llenya al bosc, paller i estable, hort, pastor.

Esquema procediment de navegació interactiva.

  1. Idioma de consulta (Català / castellà)
  2. Àmbit de consulta. Casa, camp, paller, ...
  3. Consulta d'activitat
  4. Consulta per tipus d'activitat.
  5. Tria de l'estri específic.
  6. Consulta temàtica de l'estri amb comentari oral.