Son QR

INTERPRETACIÓ INTERACTIVA DEL TERRITORI

Justificació i objectius del Punt d’Interpretació

És un servei d’informació turística i cultural de proximitat, donat que el visitant pot rebre informació completa al lloc precís on es troba del territori.

La nostra nova aplicació interactiva suposa l’aprofitament de les noves tecnologies de les comunicacions mitjançant l’ús dels codis QR de lectura remota per dispositius mòbils.

El nostre allotjament WEB inclou un sistema d’ajust “responsive” automàtic a les proporcions del mòbil i tableta. Per això la pràctica indica que cal prescindir dels WEB ja fets amb altres criteris.

Amb aquesta nova proposta complementem els centres d’interpretació físics que suposen despeses d’ubicació; suport de material informàtic, despeses de personal i manteniment. Així passem del concepte de “centre d’interpretació interactiu” a “punts d’interpretació interactius”.

El nostre principal objectiu és implementar un sistema d'interpretació interactiva al poble de Son.

Aquest sistema, gestionat des del WEB del Centre CEDPIR, inclou 15 punts d'interpretació de lliure consulta amb el suport de mòbils o tabletes.

El sistema ens permet la consulta en diferents idiomes i també permet implementar itineraris educatius configurats i modificables segons els objectius.

En previsió de posada en marxa per l'estiu de 2017.