Projectes

- IMPLEMENTACIÓ PROJECTE SON QR. 2017

- IMPLEMENTACIÓ PROJECTE PUNT D'INTERPRETACIÓ DEL ROMÀNIC, 2017

- IMPLEMENTACIÓ ESTRIS, FIL DE LA MEMÒRIA, 2018.