Riccardo Massari Spiritini

Riccardo és un dels col·laboradors més antics.

Amb PYRENEA ja ens va compondre les primeres bandes sonores dels audiovisuals. Actualment, ja amb el CEDPIR, la majoria d'audiovisuals duen la seva música.