Pintura y Decoración Manuel Córdoba

L'empresa de Manuel Córdoba ha col·laborat amb la mà d'obra de pintar el flamant

Centre d'Interpretació del Romànic del Pallars Sobirà.Triant el color adequat per crear un ambient romànic i fer destacar els plafons informatius i els tres punts de visualització digital.

La superfície abasta tota la planta baixa, incloent l'entrada.